Dla wierzyciela. Informator Kancelarii Komornika Sądowego w Bydgoszczy

Podczas sporządzania komorniczego wniosku egzekucyjnego pomocna może okazać się znajomość kilku terminów i zamieszczonych poniżej informacji.

Egzekucja sądowa polega na zastosowaniu przez Sąd lub Komornika Sądowego środków przymusu przewidzianych prawem w celu skutecznego wyegzekwowania należnego wierzycielowi świadczenia. W polskiej procedurze cywilnej wyróżniane są dwa rodzaje egzekucji: świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Podstawą do egzekucji długu jest tytuł wykonawczy, na który składają się: tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności, którą sąd wydaje na wniosek wierzyciela.

Tytuł wykonawczy nie jest wystarczającą podstawą do podjęcia działania przez komornika sądowego. Aby wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne wierzyciel musi dostarczyć komornikowi oryginał tytułu wykonawczego i złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego.

Więcej informacji związanych z przebiegiem postępowania komorniczego i windykacją długów udzielą Państwu pracownicy Kancelarii Komornika Sądowego mgra Sławomira Jaworskiego w Bydgoszczy.

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 1 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę.
We wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie, lub określić rodzaje banków do których komornik ma skierować zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO, wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze, itd.).

Poniżej przykładowa lista banków komercyjnych wraz z podaniem wysokości opłaty. Pełna lista banków dostępna w pliku PDF w zakładce "Wzory wniosków".

 • Dz Bank Polska S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Bank Gospodarki Żywnościowej ( 0,31 zł brutto)
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto)
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto)
 • Idea Bank S.A. (dawny GMAC Bank Polska S.A.( 1,54 zł brutto)
 • BZ WBK ( 1,54 zł brutto)
 • Bank Polskiej Spółdzielczości ( 1,54 zł brutto)
 • BNP Paribas S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Deutsche Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Meritum Bank S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto) - zawieszone
 • Bank Gospodarstwa Krajowego ( 0,31 zł brutto)
 • Bank Pocztowy S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Deutsche Bank PBC S.A.  ( 0,31 zł brutto)
 • Alior Bank S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • ING Bank Śląski ( 0,31 zł brutto)
 • Bank Pekao S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Euro Bank S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Nordea Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • FM Bank S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Bank PKO BP S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Volkswagen Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • HSBC Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • BRE Bank S.A. ( 0,31 brutto)