Poniżej obszar działania Komornika Sądowego Sławomira Jaworskiego zgodny z właściwością Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Jednakże w roku 2023 moja kancelaria może wszczynać postępowania egzekucyjne na całym obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych.